Imageshop Cloud Based DAM Solution Logo

Imageshop Online profilhåndbok

Med Imageshop Online profilhåndbok kan du tilføre profilelementene dine instruksjoner og veiledning til profilelementene dine, slik at merkevaren alltid vises uniformt, riktig og i henhold til bedriftens retningslinjer. 

Med en god profilhåndbok sikrer du en konsistent merkevare og letter arbeidet til alle som involveres i informasjons- og markedsføringsarbeidet. Imageshop profilhåndbok er sømløst integrert med bedriftens bildearkiv, Imageshop.

 

Fornøyde kunder som bruker Imageshop sin Profilhåndbok

Profilhåndboken inneholder maler og kan oppdateres akkurat som du oppdaterer virksomhetens nettsider. Dermed overlever denne “håndboken” den naturlige utviklingen og endringen av merkevaren over tid. Selv om logo og grafiske elementer er lagret trygt i Imageshop, så blir de enkelt også tilgjengelig i profilhåndboken, uten duplisering.

Fordeler med Profilhåndbok?

Med ditt merkevarekonsept for hånden setter du opp Imageshop merkevarehåndbok på noen minutter. Imageshop profilhåndbok er enkel, intuitiv og brukervennlig. Bruk vårt ferdige malverk som utgangspunkt, drag & drop og lag den strukturen som passer til virksomheten. Innenfor Profilhåndbokens rammeverk kan du bestemme farger, bilder og oppbygning. 

Brand Guide settes opp internt i Imageshop, men kan også vises på egen URL, for eks. https://brandguide.dinbedrift.no

Hva inneholder typisk en Profilhåndbok?

Virksomhetens størrelse og type vil typisk også påvirke omfang og innhold av dens Profilhåndbok. Det vanlige er å beskrive bruk av logo, farger, fonter, mønstre, layout og bilder. 

Andre betegnelser på profilhåndbok kan være brandguide, brandbook, designmanual, grafiske retningslinjer, etc..

Other integrations

wordpress
WordPress is among the most widely used website publishing systems on the market. With Imageshop, you can lower...
2023_02_drupal
Imageshop has integration with Drupal 8.x and higher. With the integration in place, you get access to Imageshop...
2023_02_craft-logo
The integration with Craft CMS gives you the opportunity to improve your system with direct access to your...

Get a custom demo of imageshop for free

Would you like a free online demo of our system, or do you have any questions about the imageshop DAM solution?

Get free demo: